Ochrana osobních údajů (GDPR)

Osobní údaje jsou zpracovávány správcem osobních údajů – SIGREST spol. s r.o., Jana Sigmunda 313, 783 49, Lutín v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a v souladu s příslušnou platnou legislativou České republiky a na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů. 

Další informace Vám poskytneme na telefonním čísle 585 562 643, 606 775 649 nebo na e-mailu: j.vevodova@sigma.cz.