Alergeny v zařízeních společného stravování

Dne 13.12.2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelů (dále jen Nařízení EU č. 1169/2011).

Nařízení EU č. 1169/2011 upravuje stávající předpisy o označování potravin v EU s cílem umožnit spotřebiteli (strávníkovi) informovaný výběr potravin a jejich bezpečné použití. Záměrem je dosažení vysoké míry ochrany zdraví strávníka a zaručení jeho práva na informace – informace o potravinách a pokrmech, které konzumuje.

Pro zřízení společného stravování (školní jídelny, závodní jídelny, restaurace…) tak vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, zda se v nabízené potravině nebo pokrmu vyskytují látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost, jejichž seznam je v Nařízení EU č. 1169/2011 přímo uveden.

Běžně mohou alergickou reakci vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potencionálních alergenů, které podléhají legislativnímu označení. Za další lze považovat též jablka, hrušky, broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.

OZNAČENÍ ALERGENŮ JE POUZE INFORMAČNÍ POŽADAVEK.

Zákonné ustanovení určuje provozovnám společného stravování „JASNĚ A ZŘETELNĚ OZNAČIT“, jedná se o takové označení, které bude strávníka dostatečně informovat o tom, že je alergenní složka v potravině nebo pokrmu přítomna nebo že některá složka pochází z alergen uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených. Jídelna není povinna zajistit dietní stravování odpovídající individuálním dietním požadavkům. Označení alergenů v pokrmech nebude znamenat snížení kvality stravování nebo dokonce nebezpečí připravovaného pokrmu. Bude se jednat o velmi důležitou informaci pro osoby trpící potravinovou alergií nebo intolerancí, které musí některé potraviny ze svého jídelníčku naprosto vyloučit.

Jídelna označí přítomnost alergenů přímo v jídelním lístku (písemní i elektronická podoba) číslem označujícím alergen. Seznam legislativně stanovených alergenů bude uveden přímo na tištěném jídelním lístku nebo v jeho těsné blízkosti (vyvěšen na nástěnce spolu s jídelním lístkem). Na webových stránkách jídelny bude seznam alergenů uveden v záložce JÍDELNÍČEK.

Alergeny v zařízeních společného stravování

Dne 13.12.2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelů (dále jen Nařízení EU č. 1169/2011).

Nařízení EU č. 1169/2011 upravuje stávající předpisy o označování potravin v EU s cílem umožnit spotřebiteli (strávníkovi) informovaný výběr potravin a jejich bezpečné použití. Záměrem je dosažení vysoké míry ochrany zdraví strávníka a zaručení jeho práva na informace – informace o potravinách a pokrmech, které konzumuje.

Pro zřízení společného stravování (školní jídelny, závodní jídelny, restaurace…) tak vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, zda se v nabízené potravině nebo pokrmu vyskytují látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost, jejichž seznam je v Nařízení EU č. 1169/2011 přímo uveden.

Běžně mohou alergickou reakci vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potencionálních alergenů, které podléhají legislativnímu označení. Za další lze považovat též jablka, hrušky, broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.

OZNAČENÍ ALERGENŮ JE POUZE INFORMAČNÍ POŽADAVEK.

Zákonné ustanovení určuje provozovnám společného stravování „JASNĚ A ZŘETELNĚ OZNAČIT“, jedná se o takové označení, které bude strávníka dostatečně informovat o tom, že je alergenní složka v potravině nebo pokrmu přítomna nebo že některá složka pochází z alergen uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených. Jídelna není povinna zajistit dietní stravování odpovídající individuálním dietním požadavkům. Označení alergenů v pokrmech nebude znamenat snížení kvality stravování nebo dokonce nebezpečí připravovaného pokrmu. Bude se jednat o velmi důležitou informaci pro osoby trpící potravinovou alergií nebo intolerancí, které musí některé potraviny ze svého jídelníčku naprosto vyloučit.

Jídelna označí přítomnost alergenů přímo v jídelním lístku (písemní i elektronická podoba) číslem označujícím alergen. Seznam legislativně stanovených alergenů bude uveden přímo na tištěném jídelním lístku nebo v jeho těsné blízkosti (vyvěšen na nástěnce spolu s jídelním lístkem). Na webových stránkách jídelny bude seznam alergenů uveden v záložce JÍDELNÍČEK.