Informace pro nové strávníky

Dodavatel závodního stravování, společnost SIGREST spol. s r.o., využívá pro objednávání jídel elektronický objednávkový systém.

Co to znamená?

K objednávání jídla používá strávník na místo papírových stravenek čip. Každé jídlo musí být ve stanovené lhůtě objednáno předem, jinak nebude vydáno.

Co je čip?

Mikročip (čip) je elektronická součástka, která je schopna bezkontaktně předat čtecímu zařízení kód, který je v mikročipu (čipu) uložen. Pomocí laseru je identifikační kód zapsán na diodovou matrici v mikročipu. Tento kód je jedinečný. Vzhledem k tomu, že čip bude klíčem k vašemu kreditu a k vašim objednávkám, je nutné zacházet s ním stejně obezřetně jako s platební kartou! Nepůjčovat, neztratit!!!  V případě ztráty okamžitě nahlásit vydavateli čipu-zaměstnavateli či v pokladně jídelny.

Kde čip získám?

Každý zaměstnanec, pracující v některé z firem sídlících v průmyslovém areálu Sigma, čip již obdržel od svého zaměstnavatele, a to z důvodu otevírání branek do areálu.  Ano, tento čip lze využívat i pro tuto aplikaci. Zaměstnancům společností holdingu SIGMA bude jejich stravovací účet založen automaticky při spuštění nového systému. Ostatní strávníci (zaměstnanci ostatních firem sídlících v průmyslovém areálu Sigma) si čip zaregistrují či zakoupí (cizí strávníci) v pokladně společnosti SIGREST spol. s r.o. a k čipu jim bude založen stravovací účet.

POZOR zaměstnanci si musí v případě ukončení pracovního poměru před vrácením čipu zaměstnavateli, vyrovnat svůj kredit v pokladně jídelny – bude jim vyplacena nevyčerpaná částka kreditu.

Jak to funguje?

Strávník si v kanceláři pokladny společnosti SIGREST spol. s r.o. „nabije“ svůj účet pomocí čipu libovolnou částkou peněz. Obdobně jako by si kupoval stravenky. Zaplatit může hotovostí nebo pomocí platební karty. Od této transakce obdrží stvrzenku. Další možností, jak si nabít kredit je nabití kreditu on-line pomocí internetu přes platební bránu ComGate.

Při nedostatečném kreditu, nelze stravu objednat!

Jak si objednám oběd?

V okamžiku, kdy má strávník nabitý kredit, může si objednávat obědy.  Tady bude mít strávník opět více možností:

 1. Přímo v jídelně u objednávkového dotykového terminálu.
  Strávník přiloží svůj čip ke čtečce terminálu, na kterém se mu objeví jídelníček na nadcházející den. Přes dotykový display si vybere jídlo a objednávku ukončí opětovným přiložením čipu!
  Změnou dne v kalendáři si může objednat i na jiný než následující den. Objednávku vždy ukončí opětovným přiložením svého čipu.
 2. Přes internet přes webovou aplikaci sigma.nasejidelna.cz .V případě, že zaměstnanec má u zaměstnavatele uvedenu emailovou adresu, dostane při spuštění systému na tuto adresu link pro spuštění aplikace na internetu s jednorázovým heslem.
  Je vhodné, aby si strávník při prvním přihlášení zadal nové heslo.
  Strávníci, kteří nemají u zaměstnavatele zadanou emailovou adresu a mají zájem o objednávání přes internet si ji mohou doplnit do systému v kanceláři pokladny jídelny. Po spuštění aplikace a přihlášení se ke svému účtu, může strávník dobíjet kredit přes platební bránu, objednávat obědy, popřípadě za daných podmínek rušit svoje objednávky. Nebo v případě, že objednávka již nelze zrušit, dávat svůj objednaný oběd do tzv. „burzy“.  V případě, že si někdo jiný jeho oběd v burze odkoupí, bude strávníkovi připsaná na jeho účet zpět částka za oběd, kterou již zaplatil.
 3. Pomocí aplikace v mobilním telefonu iCanteen
  Strávník má možnost svůj účet spravovat také přes tuto mobilní aplikace.

Ať už si strávník zvolí jakoukoliv z výše uvedených variant objednávky jídla platí, že objednávky na následující den se uzavírají ve 13,00 hodin (totéž platí v pátek na následující pondělí). Po tomto termínu již nelze objednávku měnit či zrušit. V případě, že o objednaný oběd nemáte zájem, můžete ho vložit přes webovou aplikaci tzv. do „burzy“. V případě, že se najde strávník, který si Váš oběd koupí, vrátí se Vám částka za oběd na Váš kredit, jinak nevyzvednutý oběd bohužel propadá.

Jak si oběd vyzvednu?

Pro vydání jídla je potřeba mít objednáno. Pozor jídlo si musím vyzvednout na té jídelně, kde jsem si ho objednal. Po přiložení čipu ke čtečce výdejního terminálu se ozve zvukový signál a na externím výdejním displeji se objeví číslo objednaného oběda. Pokud jídlo nebylo objednáno či bylo již vydáno, popřípadě se objednané jídlo vydává u jiného pultu, nezazní žádný signál a na výdejním terminálu se objeví pomlčka.

Čip ke čtečce přikládejte pouze za přítomnosti personálu kuchyně – vydávající kuchařky/kuchaře. Bude-li obsluha vzdálena a neuslyší zvukový signál a neuvidí variantu vydávaného jídla, nebude Vám jídlo vydáno!