Zvýšení ceny oběda od 1.1.2023

Vážení strávníci,

z důvodu zvýšení ceny elektrické energie a plynu jsme nuceni od 1.1.2023 zvýšit cenu oběda takto:

Cizí strávník – oběd na jídelně 120,- Kč

Cizí strávník – oběd do jídlonosiče 115,- Kč

Dotovaný oběd – zaměstnanci SIGMA a OOS 55,- Kč

Ceny jsou uvedené včetně platné sazby DPH.